Contact us

Contact us

0086-572-5131077
(08:00-17:00)

Zhejiang Anji TotGuard Furniture Co., Ltd. (Production Testing Center)

No. 208, Chair Industry Road, Changshuo Street, Anji County, Zhejiang, China (Guotai Road, Difu Town)

Hangzhou TotGuard Technology Co., Ltd. (R & D Marketing Center)

17th Floor, West Building 3, Westport Development Center, No. 298 Zhenhua Road, Xihu District, Hangzhou

Phone: 0086-572-5131077

Mailbox: hutongkeji@qq.com 

Shop: https://totguard.tmall.com

Weibo: https://weibo.com/totguard

Zip code: 310030